Általános Iskola

Intézményegységünk fő feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása. Fogadunk tanlásban- és értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat.
Tanulóink optimális fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel.

Célunk

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok meglévő képességeinek, készségeinek minél teljesebb kibontakoztatása, hiányaiknak kompenzálása,
 • a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása,
 • a meglévő pozitív, tehetséget mutató adottságokra támaszkodva a gyermekek komplex fejlesztése,
 • az alapozó és a továbblépést biztosító alapműveltség nyújtása és megszilárdítása,
 • a praktikus képességek megalapozása, fejlesztése,
 • a tanulók közösségi magatartásának optimális alakítása, fejlesztése, a későbbi társadalmi beilleszkedés megalapozása,
 • a gyermekek, fiatalok megfelelő erkölcsi alapjának alakítása, fejlesztése,
 • egészséges, edzett fiatalok nevelése,
 • a korunk technikai, informatikai fejlődésének, vívmányainak megismertetése, képességek szerinti használatának elsajátíttatása,
 • a megfelelő tanulási- és munkakultúra kialakítása, az erőfeszítésre, a kitartó munkára való nevelés,
 • a kulturális értékek befogadására és az önképzésre való igény kialakítása, fejlesztése,
 • a nemzeti kultúránk, hagyományaink megismertetése,
 • a környezet iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 • a fiatalokban reális elképzelések kialakítása pályaorientációjukról, leendő munkájukról és a további életükről.

Intézményegységünkben jelenleg 15 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóink 9 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 2 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 4 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 12 napközis csoporttal dolgozunk. Osztályaink létszáma az iskolánk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 8-10 fő.

Gyógypedagógusaink, szaktanáraink gazdag képzettségi kínálattal rendelkeznek. Többeknek két, vagy több diplomája van, felkészültek a sérülésspecifikus oktatás minden területére.

A pedagógus munkakörben dolgozó kollégák létszáma 32 fő, a gyógypedagógiai asszisztensek létszáma 18 fő.

Árgyelán Andrea gyógypedagógus 2. osztály
Benyák Tamás gyógypedagógiai asszisztens 7/B
Béli Zsuzsanna pedagógus AUT 2.
Cseke Andrea gyógypedagógus AUT 4.
Fekete-Nyíri Éva gyógypedagógus 8. osztály
Ferenczi Henrietta gyógypedagógiai asszisztens AUT 2.
Fonyódi Ildikó gyógypedagógus mozgásfejlesztés
Földiné Huszti Judit gyógypedagógiai asszisztens 8. osztály
Füredi Gáborné gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 2.
Gecse Barbara gyógypedagógus 1. osztály
Hegedüsné Kajári Mariann gyógypedagógus 3. osztály
Horváth Edit gyógypedagógus 1. osztály
Huszár Andrea gyógypedagógus logopédia
Jancsó Gusztávné gyógypedagógiai asszisztens 5. osztály
Jámbor Erika pedagógus 2. osztály
Jenei László Lajosné pedagógus 7/B osztály
Katona Bálintné pedagógus ÉTA 1.
Kindláné Ribárik Klára gyógypedagógiai asszisztens AUT 4.
Kovács Márta gyógypedagógus 4. osztály
Kuti Erika pedagógus 6. osztály
Lukács György Sándorné pedagógus ÉTA 2.
Marjanucz László Gergő pedagógus 7/A osztály
Menyhárt-Bretka Zsófia gyógypedagógus 4. osztály
Miszlai Gyula gyógypedagógus habilitáció
Molnár Ágnes gyógypedagógiai asszisztens 2. osztály
Mustos Bernadett gyógypedagógiai asszisztens 3. osztály
Nagy István gyógypedagógus 6. osztály
Nagy-Jónás Izabella gyógypedagógus AUT 3.
Nagy Viktória Magdolna gyógypedagógiai asszisztens 1. osztály
Oczella Petra Csilla gyógypedagógus ÉTA 1, ÉTA 2,1. osztály
Orosz Emma Judit gyógypedagógiai asszisztens AUT 1.
Pápai Erika gyógypedagógus 2. osztály, habilitáció
Pilinszky Anett pedagógus ÉTA 1.
Pirok Györgyi gyógypedagógus 5. osztály
Stefán István pedagógus testnevelő
Smuta Katalin gyógypedagógus 7/B osztály
Szabó Ágnes pedagógus 3. osztály
Szabó Endre gyógypedagógiai asszisztens 5. osztály
Szabó Etelka pedagógus testnevelő
Szabóné Bodrogi Mónika gyógypedagógus 7/A osztály
Szamperné Szakos Aranka gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 1.
Szeri Alexandra gyógypedagógus AUT 1.
Szilágyi Eszter gyógypedagógiai asszisztens 4. osztály
Szlovencsák Rita gyógypedagógus AUT 4.
Szunyi Zsuzsánna pedagógus ÉTA 2.
Tamás Viktória gyógypedagógiai asszisztens 7/A osztály
Vargáné Pergel Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens AUT 3.
Virág Gyöngyi gyógypedagógiai asszisztens AUT 1.
Vörös Attiláné gyógypedagógiai asszisztens AUT 2.

A 2016-2017. tanév rendje

Munkarend

 • Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
 • Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)
 • Tanítási napok száma: 182 nap. Nappali munkarend szerint működő szakiskolában 181 nap.
 • Az első félév 2017. január 20-ig tart.
  • Az iskola 2017. január 27-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Szünetek és ünnepnapok rendje

 • Őszi szünet: 2016. november 2. – 2016. november 4. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. hétfő)
 • Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. kedd.)
 • Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. szerda)

Nemzeti ünnepeink és a hozzájuk kapcsolódó országosan elrendelt munkanap átszervezések

 • október 23. vasárnap – Nemzeti ünnep 1956-os forradalom
 • október 31. hétfő – pihenőnap (ledolgozása 2016. október 15. szombat)
 • november 1. kedd – Mindenszentek
 • december 24. szombat – Szenteste
 • december 25. vasárnap – Karácsony
 • december 26. hétfő – Karácsony másnapja
 • január 1. vasárnap – Újév
 • március 15. szerda – 1848-as forradalom
 • április 16. vasárnap – Húsvét
 • április 17. hétfő – Húsvét
 • május 1. hétfő – Munka ünnepe
 • június 4. Pünkösd
 • június 5. Pünkösd

 Tanítás nélküli munkanapok rendje

Tanítás nélküli munkanapként – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra használhat fel az általános iskolában 5, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában 6 munkanapot.

Ebből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 • Október 15. szombat – Nevelőtestületi kirándulások
 • Január 27. péntek – Félévi értekezlet
 • Április 3-4. hétfő-kedd – Komplex Tanulmányi Verseny megrendezése
 • Május 2. kedd – DÖK nap
 • Június hóban kiírás szerint – végzős szakiskolások OKJ vizsganapja