Intézményegységünk fő feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása. Fogadunk tanulásban- és értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat.
Tanulóink optimális fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel.

Célunk

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok meglévő képességeinek, készségeinek minél teljesebb kibontakoztatása, hiányaiknak kompenzálása,
 • a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása,
 • a meglévő pozitív, tehetséget mutató adottságokra támaszkodva a gyermekek komplex fejlesztése,
 • az alapozó és a továbblépést biztosító alapműveltség nyújtása és megszilárdítása,
 • a praktikus képességek megalapozása, fejlesztése,
 • a tanulók közösségi magatartásának optimális alakítása, fejlesztése, a későbbi társadalmi beilleszkedés megalapozása,
 • a gyermekek, fiatalok megfelelő erkölcsi alapjának alakítása, fejlesztése,
 • egészséges, edzett fiatalok nevelése,
 • a korunk technikai, informatikai fejlődésének, vívmányainak megismertetése, képességek szerinti használatának elsajátíttatása,
 • a megfelelő tanulási- és munkakultúra kialakítása, az erőfeszítésre, a kitartó munkára való nevelés,
 • a kulturális értékek befogadására és az önképzésre való igény kialakítása, fejlesztése,
 • a nemzeti kultúránk, hagyományaink megismertetése,
 • a környezet iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 • a fiatalokban reális elképzelések kialakítása pályaorientációjukról, leendő munkájukról és a további életükről.

Intézményegységünkben jelenleg 15 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóink 9 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 2 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 4 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 12 napközis csoporttal dolgozunk. Osztályaink létszáma az iskolánk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 8-10 fő.

Gyógypedagógusaink, szaktanáraink gazdag képzettségi kínálattal rendelkeznek. Többeknek két, vagy több diplomája van, felkészültek a sérülésspecifikus oktatás minden területére.

A pedagógus munkakörben dolgozó kollégák létszáma 32 fő, a gyógypedagógiai asszisztensek létszáma 18 fő.
A 2016-2017. tanév rendje

Munkarend

 • Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
 • Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)
 • Tanítási napok száma: 182 nap. Nappali munkarend szerint működő szakiskolában 181 nap.
 • Az első félév 2017. január 20-ig tart.
  • Az iskola 2017. január 27-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Szünetek és ünnepnapok rendje

 • Őszi szünet: 2016. november 2. – 2016. november 4. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. hétfő)
 • Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. kedd.)
 • Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. szerda)

Nemzeti ünnepeink és a hozzájuk kapcsolódó országosan elrendelt munkanap átszervezések

 • október 23. vasárnap – Nemzeti ünnep 1956-os forradalom
 • október 31. hétfő – pihenőnap (ledolgozása 2016. október 15. szombat)
 • november 1. kedd – Mindenszentek
 • december 24. szombat – Szenteste
 • december 25. vasárnap – Karácsony
 • december 26. hétfő – Karácsony másnapja
 • január 1. vasárnap – Újév
 • március 15. szerda – 1848-as forradalom
 • április 16. vasárnap – Húsvét
 • április 17. hétfő – Húsvét
 • május 1. hétfő – Munka ünnepe
 • június 4. Pünkösd
 • június 5. Pünkösd

 Tanítás nélküli munkanapok rendje

Tanítás nélküli munkanapként – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra használhat fel az általános iskolában 5, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában 6 munkanapot.

Ebből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 • Október 15. szombat – Nevelőtestületi kirándulások
 • Január 27. péntek – Félévi értekezlet
 • Április 3-4. hétfő-kedd – Komplex Tanulmányi Verseny megrendezése
 • Május 2. kedd – DÖK nap
 • Június hóban kiírás szerint – végzős szakiskolások OKJ vizsganapja
Árgyelán Andrea gyógypedagógus 2. osztály argyelan.andrea@erzsebetibenedek.hu
Benyák Tamás gyógypedagógiai asszisztens 7/B @erzsebetibenedek.hu
Béli Zsuzsanna pedagógus AUT 2. @erzsebetibenedek.hu
Cseke Andrea gyógypedagógus AUT 4. @erzsebetibenedek.hu
Fekete-Nyíri Éva gyógypedagógus 8. osztály @erzsebetibenedek.hu
Ferenczi Henrietta gyógypedagógiai asszisztens AUT 2. @erzsebetibenedek.hu
Fonyódi Ildikó gyógypedagógus mozgásfejlesztés @erzsebetibenedek.hu
Földiné Huszti Judit gyógypedagógiai asszisztens 8. osztály @erzsebetibenedek.hu
Füredi Gáborné gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 2. @erzsebetibenedek.hu
Gecse Barbara gyógypedagógus 1. osztály @erzsebetibenedek.hu
Hegedüsné Kajári Mariann gyógypedagógus 3. osztály @erzsebetibenedek.hu
Horváth Edit gyógypedagógus 1. osztály @erzsebetibenedek.hu
Huszár Andrea gyógypedagógus logopédia @erzsebetibenedek.hu
Jancsó Gusztávné gyógypedagógiai asszisztens 5. osztály @erzsebetibenedek.hu
Jámbor Erika pedagógus 2. osztály @erzsebetibenedek.hu
Jenei László Lajosné pedagógus 7/B osztály @erzsebetibenedek.hu
Katona Bálintné pedagógus ÉTA 1. @erzsebetibenedek.hu
Kindláné Ribárik Klára gyógypedagógiai asszisztens AUT 4. @erzsebetibenedek.hu
Kovács Márta gyógypedagógus 4. osztály @erzsebetibenedek.hu
Kuti Erika pedagógus 6. osztály @erzsebetibenedek.hu
Lukács György Sándorné pedagógus ÉTA 2. @erzsebetibenedek.hu
Marjanucz László Gergő pedagógus 7/A osztály @erzsebetibenedek.hu
Menyhárt-Bretka Zsófia gyógypedagógus 4. osztály @erzsebetibenedek.hu
Miszlai Gyula gyógypedagógus habilitáció @erzsebetibenedek.hu
Molnár Ágnes gyógypedagógiai asszisztens 2. osztály @erzsebetibenedek.hu
Mustos Bernadett gyógypedagógiai asszisztens 3. osztály @erzsebetibenedek.hu
Nagy István gyógypedagógus 6. osztály @erzsebetibenedek.hu
Nagy-Jónás Izabella gyógypedagógus AUT 3. @erzsebetibenedek.hu
Nagy Viktória Magdolna gyógypedagógiai asszisztens 1. osztály @erzsebetibenedek.hu
Oczella Petra Csilla gyógypedagógus ÉTA 1, ÉTA 2,1. osztály @erzsebetibenedek.hu
Orosz Emma Judit gyógypedagógiai asszisztens AUT 1. @erzsebetibenedek.hu
Pápai Erika gyógypedagógus 2. osztály, habilitáció @erzsebetibenedek.hu
Pilinszky Anett pedagógus ÉTA 1. @erzsebetibenedek.hu
Pirok Györgyi gyógypedagógus 5. osztály @erzsebetibenedek.hu
Stefán István pedagógus testnevelő @erzsebetibenedek.hu
Smuta Katalin gyógypedagógus 7/B osztály @erzsebetibenedek.hu
Szabó Ágnes pedagógus 3. osztály @erzsebetibenedek.hu
Szabó Endre gyógypedagógiai asszisztens 5. osztály @erzsebetibenedek.hu
Szabó Etelka pedagógus testnevelő @erzsebetibenedek.hu
Szabóné Bodrogi Mónika gyógypedagógus 7/A osztály @erzsebetibenedek.hu
Szamperné Szakos Aranka gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 1. @erzsebetibenedek.hu
Szeri Alexandra gyógypedagógus AUT 1. @erzsebetibenedek.hu
Szilágyi Eszter gyógypedagógiai asszisztens 4. osztály @erzsebetibenedek.hu
Szlovencsák Rita gyógypedagógus AUT 4. @erzsebetibenedek.hu
Szunyi Zsuzsánna pedagógus ÉTA 2. @erzsebetibenedek.hu
Tamás Viktória gyógypedagógiai asszisztens 7/A osztály @erzsebetibenedek.hu
Vargáné Pergel Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens AUT 3. @erzsebetibenedek.hu
Virág Gyöngyi gyógypedagógiai asszisztens AUT 1. @erzsebetibenedek.hu
Vörös Attiláné gyógypedagógiai asszisztens AUT 2. @erzsebetibenedek.hu