Intézményünk

Minden gyereknek szüksége van egy kis segítségre,  egy kis reményre és valakire aki hisz benne.  

Earwin “Magic” Johnson

Szeretettel köszöntjük!

A Pesterzsébeti Benedek évtizedek óta azoknak a gyermekeknek a partnere, akikre több időt és energiát kell fordítani. Intézményünk 100 éves múltra tekint vissza. Sajátos nevelési igényű gyermekek, elsősorban tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak, valamint autizmus spektrumzavarral küzdők nevelése, oktatása folyik iskolánkban. Óvodáskortól egészen a fiatal felnőttkorig várjuk a gyermekeket!

Kiemelt feladatunknak tekintjük a szociális, kulturális és társadalmi hátrányok csökkentését, ennek érdekében tanulóink számára sérülésspecifikus ellátást, egyénre szabott differenciált fejlesztést biztosítunk, nemcsak a hátránykompenzációra, de a kiemelkedő képességek fejlesztésére is figyelve.

Iskolánkban a differenciált tanórai foglalkozások mellett – melyeken az alacsony osztályétszámnak köszönhetően maximálisan megvalósulhat az egyéni bánásmód elve – számos gazdagító program áll diákjaink rendelkezésére.

Minden gyermeknek vannak erősségei, kiemelkedő képességei. Ezért a fejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Idén regisztráltuk intézményünket a Tehetségpont hálózatba.